tazminathukuku

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir(KVKK 1. Madde). Günlük yaşamın içinde her insan iş ve işlemlerini …

Kişisel Verilerin Korunması Devamı »

ÖLEN KİŞİNİN ŞEREF VE HAYSİYETİNE YÖNELEN SALDIRILAR ONUN YAKINLARININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDER VE TAZMİNATA KONU OLUR

Ölen kişinin şeref ve haysiyetine yönelen saldırılar, onun yakınlarının kişilik hakkına saldırı teşkil eder ve tazminata konu olur. Y. HGK. E:2017/1392, K:2020/542, T:08.07.2020 Hukuk Genel Kurulu bu kararından önce mahkemeler, kişilik hakları kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğunu gerekçe göstererek yakınlarının tazminat taleplerini reddetmekteydi. Hukuk Genel Kurulu önüne gelen bu dosyada Hukuk Genel Kurulu bizimde …

ÖLEN KİŞİNİN ŞEREF VE HAYSİYETİNE YÖNELEN SALDIRILAR ONUN YAKINLARININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDER VE TAZMİNATA KONU OLUR Devamı »

ALDATMA KABİLİYETİ TESPİT EDİLEMEYEN SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE YAPILAN ARAÇ SATIŞ İŞLEMİNDEN NOTER KUSURSUZ SORUMLUDUR

Aldatma kabiliyeti tespit edilemeyen sahte nüfus cüzdanı ile yapılan araç satış işleminden, Noter, kusursuz SORUMLUDUR.YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ2020/849E., 2020/2393K. Bu gibi durumlarda dava Noter’e karşı açılarak zarar tazmin edilebilir Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir. …

ALDATMA KABİLİYETİ TESPİT EDİLEMEYEN SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE YAPILAN ARAÇ SATIŞ İŞLEMİNDEN NOTER KUSURSUZ SORUMLUDUR Devamı »

KREDİ KARTI İLE ALINAN MAL TESLİM EDİLMEZSE KREDİ KARTINI VEREN BANKA ÜCRET İADESİ YAPMALIDIR.

Kredi kartı ile alınan mal, teslim edilmezse, kredi kartını veren banka ücret iadesi yapmalıdır. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ 2016/1953E., 2017/2895K. Yargıtay kararında belirtildiği gibi, özellikle internetten yapılan alışverişlerde satın alınan ürün teslim edilmez ancak kredi kartınızdan çekim işlemi yapılmışsa, kredi kartını tarafınıza veren banka ödenen bedeli iade etmek zorundadır Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren …

KREDİ KARTI İLE ALINAN MAL TESLİM EDİLMEZSE KREDİ KARTINI VEREN BANKA ÜCRET İADESİ YAPMALIDIR. Devamı »

SATICI SATTIĞI MALIN AYIPLARINI BİLMESE BİLE O AYIPLARIN TÜMÜNDEN SORUMLUDUR.

  Türk Borçlar Kanunu’nun 219. maddesinin 2. fıkrasına göre; Satıcı, sattığı malın ayıplarını bilmese bile, o ayıpların tümünden sorumludur. Örneğin otomobil satışlarında, otomobil satın alındıktan sonra bazı ayıplar ortaya çıkabilmektedir. Sıklıkla aracın boyasından kaynaklanan ayıplar meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda satın aldığınız araç ikinci el bir araç olsa dahi, satın alındıktan sonra ortaya çıkan ayıplardan …

SATICI SATTIĞI MALIN AYIPLARINI BİLMESE BİLE O AYIPLARIN TÜMÜNDEN SORUMLUDUR. Devamı »