EVLİLİK SONA ERMİŞSE, KADIN, EVLİLİĞİN SONA ERMESİNDEN BAŞLAYARAK 300 GÜN GEÇMEDİKÇE EVLENEMEZ

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez(Türk Medeni Kanunu Madde 132).

Kadın için bekleme süresi olarak bilinen bu süre nesebin kontrolünü sağlayabilmek adına kanun koyucu tarafından öngörülmüştür. Bilindiği gibi, 300 gün 10 aya denk gelmektedir. Tıbben gebelik süresi en fazla 10 aya kadar uzayabilmektedir. Böylelikle kanun koyucu önceki evliliğinden gebe olabilecek kadının yeni bir evlilik yapmadan önce bu süreyi geçirmesini öngörmüştür. Bu kuralın istisnaları vardır.

Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir.

Adres: Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Beşevler Sokak, Çolakoğlu Apt. No:7/12 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0532 278 36 08    |     E-Posta: info@erenduzen.av.tr     |     Web: www.erenduzen.av.tr