AVUKATLIK HİZMETLERİ

Avukatlık hizmetleri, şirketinizin T.C. Mahkemelerinde ve Uluslararası Tahkim Mercilerinde görülen her türlü başvuru ve davalarında vekaleten temsilinin ve savunmasının üstlenmesi veya şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerinin yürütülmesi şeklinde olabileceği gibi, hakemlik ve arabuluculuk gibi misyonların da üstlenilmesini de ihtiva etmektedir. Buna göre avukatlık hizmetleri;

 • Tevdi edilen dosya ile ilgili olarak her türlü hukuki tedbirin alınması ve işi geciktirmeden yasal işlemlere başlanılması,
 • Tahkim dahil her türlü davaların açılması,
 • Açılan davalara cevap verilmesi,
 • Her türlü davada şahıs veya şirketlerin temsili,
 • Hukuki içerikli yazışmaların yapılması,
 • İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunulması,
 • Evrak ve delil takibi yapılması,
 • Davaların açılması,
 • Aleyhe açılmış davalara cevap verilmesi,
 • Duruşmalara katılınması,
 • Şahıs veya şirketlerin vekilliğinin, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri, milli ve milletlerarası tahkim mercileri nezdinde üstlenilmesi,
 • Aleyhe kararlar hakkında her türlü kanun yollarına başvurulması,
 • Tahkim davalarında iptal davası açılması ve takip edilmesi,
 • Kararların infazının sağlanması,
 • Alacakların icra takibi yoluyla tahsili,
 • İcra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirilmesi,
 • İflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi hukuki işlemlerin takibi.

Tüm hukuki sorunlarınız ile ilgili hukuki danışmanlık alıp, gerek anlaşmalı, gerekse çekişmeli boşanma davası açmak için veya size karşı açılan boşanma davasında hukuki yardım almak için 0532 278 36 08 nolu telefonumuzu arayabilir, info@erenduzen.av.tr e-posta hesabımıza e-posta gönderebilir ya da aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Haklarınızdan haberdar olun ve talep edin.

Adres: Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Beşevler Sokak, Çolakoğlu Apt. No:7/12 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0532 278 36 08    |     E-Posta: info@erenduzen.av.tr     |     Web: www.erenduzen.av.tr

Twitter     |     Instagram     |     Linkedin     |     Facebook