AVUKATLIK HİZMETLERİ

Avukatlık hizmetleri, şirketinizin T.C. Mahkemelerinde ve Uluslararası Tahkim Mercilerinde görülen her türlü başvuru ve davalarında vekaleten temsilinin ve savunmasının üstlenmesi veya şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerinin yürütülmesi şeklinde olabileceği gibi, hakemlik ve arabuluculuk gibi misyonların da üstlenilmesini de ihtiva etmektedir. Buna göre avukatlık hizmetleri;

 • Tevdi edilen dosya ile ilgili olarak her türlü hukuki tedbirin alınması ve işi geciktirmeden yasal işlemlere başlanılması,
 • Tahkim dahil her türlü davaların açılması,
 • Açılan davalara cevap verilmesi,
 • Her türlü davada şahıs veya şirketlerin temsili,
 • Hukuki içerikli yazışmaların yapılması,
 • İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunulması,
 • Evrak ve delil takibi yapılması,
 • Davaların açılması,
 • Aleyhe açılmış davalara cevap verilmesi,
 • Duruşmalara katılınması,
 • Şahıs veya şirketlerin vekilliğinin, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri, milli ve milletlerarası tahkim mercileri nezdinde üstlenilmesi,
 • Aleyhe kararlar hakkında her türlü kanun yollarına başvurulması,
 • Tahkim davalarında iptal davası açılması ve takip edilmesi,
 • Kararların infazının sağlanması,
 • Alacakların icra takibi yoluyla tahsili,
 • İcra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirilmesi,
 • İflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi hukuki işlemlerin takibi.

 

Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk Bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir. İş alma veya reklam yapma amacı yoktur.