Slide2

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri, şahsınızın veya şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, şirketinizin mercek altına alınması, gerekli hukuki denetimler ve incelemelerin yapılması, belgeler ve şirket işleyiş sürecinin incelenmesi, eksik veya hatalı uygulamalar revize edilmesi, mevcut olmayan belgelerin hazırlanması ve tüm şirket icraat süreçlerinin baştan sona kontrol edilmesi işlemlerini ihtiva etmektedir. Danışmanlık hizmetlerinin amacı; şirketinizde güvenli bir hukuki altyapının kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi, karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunmasının sağlanmasıdır.

Şirketiniz üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesiyle ihtilaflar oluşmadan evvel, “koruyucu ve önleyici hukuki danışmanlık hizmeti” vermek suretiyle şirketinizin sağlıklı gelişmesine katkıda bulunması amaçlanır. Sürekli bir hukuk danışmanlığı hizmeti almak; doğaldır ki önleyici hekimlik gibi problemleri oluşmadan büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Sürekli olarak bir hukuk bürosu ile çalışmak Şirketlerin hukuki konularındaki kurumsal hafızasını canlı tutma yararı da sağlamaktadır. Bu sebeple uzman avukatlardan danışmanlık almanız gereklidir.

 • Sözlü ve yazılı olarak sorularınızı cevaplamak ve işlerinize hukuki danışmanlık yapmak,
 • Müşterileriniz ile yapacağınız sözleşmeleri incelemek ve yasal şartlara uyarlamak,
 • Çalıştığınız firma ve kişilerle sözleşmelerinizi hazırlamak, Tüm çalışanlarınız için hizmet sözleşmelerini incelemek ve yasal şartlara uyarlamak,
 • İhtarnameleri ve cevaplarınızı düzenlemek,
 • Talep edilen hallerde toplantılara katılmak,
 • Şirket ana sözleşmelerinin yazılması,
 • Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması,
 • Şirket genel kurul işlemleri,
 • Şirket hisse devri işlemleri,
 • Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri,
 • Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi,
 • Şirket ortaklarının haklarının korunması,
 • Şirketlerin sahtecilik ve/veya dolandırıcılık iddialarına karşı korunması,
 • Şirketlerin ihaleye veya edimin ifasına fesat suçlamalarına karşı korunması

 

Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk Bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir. İş alma veya reklam yapma amacı yoktur.