ÖLEN KİŞİNİN ŞEREF VE HAYSİYETİNE YÖNELEN SALDIRILAR ONUN YAKINLARININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDER VE TAZMİNATA KONU OLUR

Ölen kişinin şeref ve haysiyetine yönelen saldırılar, onun yakınlarının kişilik hakkına saldırı teşkil eder ve tazminata konu olur.

Y. HGK. E:2017/1392, K:2020/542, T:08.07.2020

Hukuk Genel Kurulu bu kararından önce mahkemeler, kişilik hakları kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğunu gerekçe göstererek yakınlarının tazminat taleplerini reddetmekteydi. Hukuk Genel Kurulu önüne gelen bu dosyada Hukuk Genel Kurulu bizimde katıldığımız bir hukuki yorum yaparak, ölen kişinin kişilik haklarına ilişkin bir saldırının, ölen kişinin yakınlarının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini ortaya koyarak önemli bir içtihata imza atmıştır

Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir.

Adres: Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Beşevler Sokak, Çolakoğlu Apt. No:7/12 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0532 278 36 08    |     E-Posta: info@erenduzen.av.tr     |     Web: www.erenduzen.av.tr