Hukuk Büromuz

Eren Düzen Hukuk Bürosu

Hukuk Büromuz

Küresel anlamda ilerleme ve gelişme, hukuk sistemlerinde kanun yapıcıların, daha adil bir toplum oluşturmak adına yeni kanunlar, kararnameler ve tüzükler oluşturması gerekliliğini tetiklemektedir. Bu durum kanuni hükümlerin giderek daha da karmaşık bir hal almasına yol açmaktadır. Çerçeve düzenlemeler veya Detay düzenlemelerin meydana getirdiği labirentte toplum fertleri, özel ve tüzel kişiler, güvenilir ve yetkin danışmanlara muhtaç olmaktadırlar.

Eren Düzen Hukuk Bürosu’nun birincil hedefi, adaleti temin ve müvekkillerinin hukukunu tesis etmektir. Bunun şartı ve temeli ise avukat ile müvekkil arasındaki karşılıklı güven ilişkisidir.

Eren Düzen Hukuk Bürosunda, müvekkillerimiz ile gerçekleştirilen yoğun görüş alışverişine dayalı daimi bir ilişki ile, onların istekleri ve amaçları tamamıyla tespit edilip, hedeflere ulaşma imkanları sağlanmaktadır.

Amaca ulaşmak hukuken imkansız ise, masraflı ve manasız davalardan müvekkillerimizi korumak ve esirgemek Eren Düzen Hukuk Bürosu prensibidir. Aynı şekilde, dava açılması kaçınılmaz hale gelen uyuşmazlıklarda da müvekkillerimiz, taviz verilmeksizin ve kararlı bir şekilde temsil edilmektedir. Müvekkillerimizin kişisel ve ticari mülkiyetlerine yönelik, hedef odaklı kaliteli bir danışmanlık vermek ilkelerimizdendir.

Bu felsefeyse hareket eden Eren Düzen Hukuk Bürosu ağırlıklı olarak; Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku, Enerji Hukuku, Sigorta hukuku, İş hukuku, alanlarında tecrübesini ve dinamiğini  müvekkilleriyle paylaşmaktadır.

Avukatlık Hizmetleri

Eren Düzen Hukuk Bürosu müvekkillerinin hakkını korumak ve adaleti tesis etmek amacıyla Avukatlık Hizmetleri vermektedir

Tahkim Hizmetleri

Eren Düzen Hukuk Bürosu, Tahkim süreçlerinde müvekkillerine hizmet etmektedir.

arabuluculuk hizmetleri

Eren Düzen Hukuk Bürosu, Arabuluculuk Hizmetleri vermektedir.

Bilirkişilik Hizmetleri

Eren Düzen Hukuk Bürosu kurucusu Av. Eren Düzen, T.C. İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU bilirkişi listesine kayıtlı bilirkişidir.

Bizi Arayın

ya da

Bize yazın