Acele Kamulaştırma

Acele Kamulaştırma

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre; “Yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın …bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına …bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.” şeklindedir.  

Madde metninden anlaşıldığı gibi, bazı şartlar ile acele kamulaştırma kararı vererek, kişilerin yerlerini kamulaştırabilir. Bu durumda kişiler, kamulaştırma kararına itiraz edebileceği gibi, kamulaştırma bedeline de itiraz edebilirler.

Acele Kamulaştırma kararından sonra idare mahkemeye başvurarak, kamulaştırılacak yerle ilgili bedel tespiti yapılamasını ve el koyma kararı verilmesini talep eder. Bu talep sonucunda mahkeme tarafından değişik iş dosyası açılarak bilirkişiler görevlendirilip, kamulaştırılacak yerin değeri belirlenir. Belirlenen bedel, yerin sahibinin banka hesabına yatırılır ve kamulaştırılan yer ile ilgili EL KOYMA kararı verilir. 

El koyma kararının ardında bedel tespiti davası açılır. Bedel tespiti davası kişiler için çok büyük bir öneme haizdir. Zira, kamulaştırılan gayrimenkullerinin gerçek bedeli bu davada belirlenir. Bu sebeple kişiler bedel tespiti davasını kamulaştırma hukukunda uzmanlaşmış avukatlar ile takip etmeleri önerilir. Bedel tespiti davası sonunda belirlenecek bedel yeri kamulaştırılan kişinin hesabına ödenerek kamulaştırma işlemi tamamlanır. 

Karardan sonra kişilerin kamulaştırma bedeline itiraz için üst mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Eren Düzen Hukuk Bürosuna aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz

ya da

Aşağıdaki iletişim Formunu doldurarak Bize yazabilirsiniz