evlilik

DOĞUMDA EŞİNİN YANINDA OLMAMAK VE ONA DESTEK OLMAMAK BOŞANMA SEBEBİDİR

Doğumda eşinin yanında olmamak ve ona destek olmamak boşanma sebebidir.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/5985E. 2019/1767K. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/5985E. sayılı dosyasının 2019/1767K. sayılı kararında; doğum sırasında eşinin yanında olmayan kocanın bu davranışını boşanma sebebi olarak kabul etmiştir Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki …

DOĞUMDA EŞİNİN YANINDA OLMAMAK VE ONA DESTEK OLMAMAK BOŞANMA SEBEBİDİR Devamı »

EVLİLİK SONA ERMİŞSE, KADIN, EVLİLİĞİN SONA ERMESİNDEN BAŞLAYARAK 300 GÜN GEÇMEDİKÇE EVLENEMEZ

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez(Türk Medeni Kanunu Madde 132). Kadın için bekleme süresi olarak bilinen bu süre nesebin kontrolünü sağlayabilmek adına kanun koyucu tarafından öngörülmüştür. Bilindiği gibi, 300 gün 10 aya denk gelmektedir. Tıbben gebelik süresi en fazla 10 aya kadar uzayabilmektedir. Böylelikle kanun koyucu önceki evliliğinden gebe …

EVLİLİK SONA ERMİŞSE, KADIN, EVLİLİĞİN SONA ERMESİNDEN BAŞLAYARAK 300 GÜN GEÇMEDİKÇE EVLENEMEZ Devamı »

AİLE KONUTU HACZEDİLEMEZ VE İPOTEK KONULAMAZ

DİĞER EŞİN AÇIK RIZASI BULUNMADIKÇA, AİLE KONUTU HACZEDİLEMEZ VE İPOTEK KONULAMAZ 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Aile konutu” başlıklı 194. maddesi; “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, …

AİLE KONUTU HACZEDİLEMEZ VE İPOTEK KONULAMAZ Devamı »