İŞ KAZALARI TAZMİNATLARI


İşçinin;

  • işveren tarafından yürütülmekte olan bir iş nedeniyle,
  • işçinin işveren tarafından görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesiyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • emzikli kadın işçinin çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • işçinin işveren tarafından sağlanan taşıtla işin yapıldığı yere gidişi gelişi sırasında,

meydana gelen ve çalışanı hemen veya sonrasında bedenen veya ruhen özüre uğratan olay “İŞ KAZASI” olarak tanımlanmıştır.

İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve işçilere sağlığa uygun çalışma yeri sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca işverenler, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek ve işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler,yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Kısacası işverenin iş sözleşmesi nedeniyle işçiyi gözetme borcu bulunmaktadır.

İşte bu nedenledir ki iş kazası sonucunda ölüm ve yaralanma halinde işverenden ve varsa işverenin sigorta poliçesinden tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Ancak hak kaybına uğramamak için iş kazasının meydana geldiği andan itibaren sürecin titizlikle takibi gerekmektedir.

İş kazası meydana geldikten sonra olayın hemen emniyet birimlerine (polis, jandarma v.s.) ihbar edilmesi gerekmektedir. Ayrıca işverenin üç gün içerisinde iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili müdürlüklerine bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bildirimden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hemen olay yerine müfettiş göndererek olayın iş kazası olup olmadığı tespit eder. Bunun yanı sıra ilgili Çalışma Müdürlüğü olay yerinde inceleme yaparak tarafların kusur oranı tespitini yapar.

Ancak yukarıda açıkladığımız üzere iş kazasının tespiti ve akabinde kazaya karışan tarafların kusurlarına ilişkin müfettiş raporları tamamlandıktan sonra ilgili belgelerle işverenden tazminat talep edilebilecektir. İş kazası sonucunda sakatlanma halinde ayrıca hastaneden sakatlık oranını gösterir sağlık raporunun da temini önem arz etmektedir.

İş kazası sonucunda vefat eden işçinin yakınları, sakat kalan işçinin ise kendisi tazminat talebinde bulunabilecektir. Olayın özelliğine göre işçinin yaşı, geliri ve iş kazasındaki kusur oranına göre tazminat tutarları değişiklik göstermektedir.

Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Eren Düzen Hukuk Bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir. İş alma veya reklam yapma amacı yoktur.